เรียนรู้การทำงานของ Data Driven Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การทำงานของ Data Driven Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

กลยุทธ์การทำ Data Driven Marketing ส่งผลดีต่อนักการตลาดที่ทำงานด้านข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้ดีขึ้นแล้ว ยังเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย อย่างที่รู้กันว่า ลูกค้าในปัจจุบัน มักต้องการใช้บริการแบรนด์ที่เหมาะกับตัวเองและเข้าใจตัวเองมากที่สุด ยิ่งถ้าแบรนด์มีข้อมูลของลูกค้าตัวเองมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถทำการตลาดออกมาตอบโจทย์ลูกค้าได้มากเท่านั้น แต่กระบวนการของ “การทำงานของ Data Driven Marketing” นั้นมีขั้นตอนอย่างไร และผลลัพธ์ที่ได้สามารถวัดผลการทำงานได้ไหม วันนี้เราจะพาไปรู้กัน

Data-Driven Marketing มีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง ?

การทำ Data Driven Marketing มีเป้าหมายว่าจะสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลที่มีอยู่อย่าง First Party Data หรือข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องนำมาใช้ได้จริง ซึ่งกว่าจะได้ข้อมูลเหล่านั้นออกมา ก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งกระบวนการทำงานที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ของ Data Driven Marketing มีดังนี้

รวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งให้ได้มากที่สุด

จากบทความ ยกระดับ ROI ด้วย Data Driven Marketing จะเห็นได้ว่า มีแหล่งข้อมูลให้คุณเก็บรวบรวมได้หลายแหล่ง ข้อมูลที่ได้มาก็มีปริมาณมาก แถมยังได้ข้อมูลใหม่ ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอยู่เสมอ การทำการตลาดในแบบเก่า จะมองไม่เห็นในจุดนี้ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานแบบคาดคะเนเกือบทั้งหมด แต่การทำ Data Driven Marketing ที่ทำการตลาดกับข้อมูลโดยตรง จะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด ดังนั้น จึงต้องทำการรวบรวมข้อมูลให้ได้จากทุกแหล่ง เพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลการใช้งานในทุก ๆ ช่องทางของลุกค้ากลุ่มเป้าหมาย

นำข้อมูลที่รวบรวม มาวิเคราะห์

ความท้าทายใหญ่สุดของการทำ Data Driven Marketing คือการเปลี่ยน Big Data ให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรองข้อมูลมหาศาลที่ได้จากแหล่งนั้น แหล่งนี้ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึก ที่สามารถทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจับลูกค้าให้อยู่หมัด ไม่เพียงเท่านั้น การทำ Data Driven Marketing จะต้องมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนน้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด

นำข้อมูลที่วิเคราะห์ มาสร้างกลยุทธ์

เมื่อได้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลที่วิเคราะห์นั้น มาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น กำหนดเป้าหมายและ KPI ให้ชัดขึ้น กำหนดว่า อยากให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รับรู้แบรนด์, เข้าชมเว็บ หรือสามารถปิดการขายได้ในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างแคมเปญออกมาเพื่อให้เข้ากับเทศกาล, เทรนด์ที่กำลังเกิด, ความชอบของลูกค้าที่ลงลึกไปถึงการทำ Personalized Marketing ด้วย เป็นต้น

วัดความสำเร็จที่ได้จากการทำ Data Driven Marketing

ก่อนจะเริ่มทำ Data Driven Marketing จุดประสงค์หลัก ๆ ของแบรนด์คือการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้มากกว่าเดิม การวัดประสิทธิภาพและการวัดความสำเร็จจากการทำ Data Driven Marketing จึงมีความสำคัญ ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น ภักดีในแบรนด์ ได้ลูกค้าใหม่ รวมถึงยอดขายที่มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

การตลาดแบบฉลาดใช้ DATA

ขั้นตอนการทำงานของ Data Driven Marketing เป็นอย่างไร ?

กระบวนการทำ Data Driven Marketing มีความซับซ้อน ถ้าหากว่าทีมของคุณทำงานข้ามขั้นตอน หรือไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ อาจทำให้การทำงานล่าช้าไปกว่าเดิมได้ ดังนั้น ถ้ามีการวางขั้นตอนการทำไว้ล่วงหน้า จะเป็นการดีกว่า ซึ่งขั้นตอนทำงานของ Data Driven Marketing มีดังนี้

ตั้งเป้าหมายของการใช้ข้อมูล พร้อมรวมทีมที่มีความเชี่ยวชาญ

ในขั้นตอนแรก ต้องมีเป้าหมายในการทำ Data Driven Marketing มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูล ว่าต้องการนำข้อมูลไปทำอะไร ต้องการผลลัพธ์อย่างไร รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลในหลายด้านหลายแผนก มาช่วยกันทำให้เป้าหมายของการทำ Data Driven Marketing สำเร็จ ทุกคนในทีม ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ใช้เครื่องมือที่มีได้อย่างเชี่ยวชาญและเหมาะสม เมื่อมีทั้งทีมและมีเป้าหมายในการทำ จะทำให้งานสำเร็จไปได้อย่างรวดเร็ว

เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ ไม่ต้องมากที่สุด แต่ต้องมีประสิทธิภาพที่สุด

ข้อมูลในแต่ละแหล่งที่ได้มา อาจมีทั้งข้อมูลที่ซ้ำกันและไม่ซ้ำกัน ใหม่บ้าง เก่าบ้าง แต่ควรจะรวบรวมให้ครบทุกช่องทางมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูล ขอบอกไว้ก่อน ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีข้อมูลมาก ๆ คือมีมากก็ดี แต่ข้อมูลที่มีก็ควรดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเช่นกัน

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับใช้กับการตลาด

หลังจากได้ข้อมูลที่ต้องการ ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อแคมเปญการตลาด พัฒนาให้แคมเปญการตลาดของคุณ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น แถมยังสร้างยอดขายให้แบรนด์ของคุณได้เพิ่มขึ้นด้วย

ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ต่อไป

พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเปลี่ยนไปทุกวัน คู่แข่งหลาย ๆ เจ้าก็มีการปรับตัวเข้าหาลูกค้าเหมือนที่แบรนด์ของคุณทำเช่นกัน ดังนั้น การที่คุณทำ Data Driven Marketing เพียงแค่แคมเปญเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องมีการศึกษา เรียนรู้ และติดตามพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณและปรับตามอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นละ หันมาอีกทีอาจจะวิ่งตามลูกค้าไม่ทันแล้วก็ได้

สรุป

เมื่อผ่านกระบวนการทำงานและขั้นตอนของการทำ Data Driven Marketing มาแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมคือการวัดประสิทธิภาพของงาน การวัดผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Data Driven Marketing สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะทำให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการทำงาน จุดไหนที่แบรนด์ควรปรับปรุงการทำการตลาด หรือจุดไหนที่ดีอยู่แล้ว แล้วสามารถพัฒนาไปได้อย่างไรอีก ยิ่งในยุคนี้ ที่เทคโนโลยีพัฒนาไปได้ไวมากแค่ไหน ลูกค้าก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีทุกวันด้วยเช่นกัน ดังนั้น การหยิบการทำงานของ Data Driven Marketing จะทำให้เราได้เห็นเลยว่า แบรนด์ของเรา เข้าใจความต้องการลูกค้าจริงมากน้อยแค่ไหนกัน

Growfox Agency ผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing แบบครบวงจร
บทความที่เกี่ยวข้อง
เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ