แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ - Digital Marketing

เพื่อให้ทุกคนที่มีความสนใจ อยากเรียนรู้ และสนุกไปกับโลกของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง หรือการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Facebook Ads, Google Ads, WordPress, Data Driven, Content Marketing และอื่นๆ

Tag: Google Analytics

ผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing แบบครบวงจร เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และเพิ่มยอดขาย โดยนำการวัดผลที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
เริ่มต้นทำ Data Driven Marketing ใช้เครื่องมืออะไรได้บ้าง ?
Data Driven Marketing

เริ่มต้นทำ Data Driven Marketing ใช้เครื่องมืออะไรได้บ้าง ?

หลาย ๆ แบรนด์ในช่วงนี้เริ่มหันมาให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับ Data มากขึ้น เพราะทุก Data ที่อยู่รอบตัว เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญของแบรนด์ สามารถทำให้ตัวแบรนด์เองเข้าใจลูกค้าและทำการตลาดได้ดี มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย และประสบความสำเร็จในการทำการตลาดในยุคดิจิทัลได้ ก่อนหน้านี้เราได้เล่าคร่าว ๆ ถึงการทำ Data Driven Marketing ไปในบทความ ยกระดับ ROI ด้วย Data Driven Marketing

Storytelling กลยุทธ์สร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing
Content Marketing

Storytelling กลยุทธ์สร้างแบรนด์ด้วย Content Marketing

การเล่าเรื่องที่ดีควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? Storytelling หรือ เรื่องเล่าที่ดีควรประกอบไปด้วย 5 ข้อนี้ สนุก แน่นอนว่า ถ้าเรื่องเล่านั้นไม่สนุก คนก็คงไม่ติดตามต่อจนจบ ดังนั้นความสนุกจึงเป็นอย่างแรกที่คุณควรให้ความสนใจ ให้ความรู้ นอกจากความบันเทิงแล้ว เรื่องเล่าที่ดีควรให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังอีกด้วย ความเป็นสากล เรื่องเล่าที่ดีควรเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าถึงและมีอารมณ์ร่วมตามได้ง่าย หรืออาจเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของผู้ฟัง เข้าใจง่าย เรื่องเล่าที่ดีควรมีการลำดับเรื่องที่เข้าใจง่าย ผ่านการเลือกสรรว่าจะเน้นรายละเอียดตรงไหน และจะตัดรายละเอียดตรงไหนออก เพื่อสื่อสาร key message

Growfox Agency ผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing แบบครบวงจร

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ