แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ - Digital Marketing

เพื่อให้ทุกคนที่มีความสนใจ อยากเรียนรู้ และสนุกไปกับโลกของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง หรือการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Facebook Ads, Google Ads, WordPress, Data Driven, Content Marketing และอื่นๆ

Tag: Lookalike Audience

ผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing แบบครบวงจร เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และเพิ่มยอดขาย โดยนำการวัดผลที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ยกระดับ ROI ด้วย Data Driven Marketing
Data Driven Marketing

ยกระดับ ROI ด้วย Data Driven Marketing

ในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รูปแบบของการทำการตลาดก็เปลี่ยนไปเช่นกัน การตลาดในรูปแบบเก่าที่อาศัยสมมุติฐานหรือตัดสินใจจากความรู้สึกของตัวเอง อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว นักการตลาดทั้งหลายต่างมองหาวิธีที่จะทำให้ได้มาซึ่ง Data ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาต่อยอดการตลาดได้ ซึ่งการทำ Data Driven Marketing เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นส่วนสำคัญและช่วยบรรลุเป้าหมายของนักการตลาดได้ Data Driven Marketing คืออะไร ? Data Driven Marketing เป็นรูปแบบการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย Data โดย Data

Growfox Agency ผู้ให้บริการด้าน Digital Marketing แบบครบวงจร

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ